Αφυπνίζοντας το Θείο Σπινθήρα στο πνεύμα της ανθρωπότητας

2017-07-11T07:39:03+03:00

Για ένα Πολιτισμό της Ενότητας στην πολυμορφία Μια νέα φάση στην εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού είναι στον ορίζοντα. Η εμβάθυνση της κρίσης φέρνει αναταραχή σε όλα τα μέρη του κόσμου και κάνει επιτακτική την αλλαγή στους τρόπους της σκέψης και δράσης μας. Έχουμε τώρα την κρίσιμη επιλογή να βυθιστούμε στον φαύλο [...]