Τι δεν είναι το Φιλοσοφικό Καφενείο

1.Φιλοσοφικές διαλέξεις από «ειδικούς»
2.Μονόλογοι
3.Χώρος ιδεολογικής κατήχησης και δογματικής σκέψης
4.Επίδειξη αχώνευτων γνώσεων
5.Θεωρητικές και ατελέσφορες συζητήσεις
6. Στείρα αντιπαράθεση απόψεων

Τι είναι το Φιλοσοφικό Καφενείο

1.Ένα φιλικό και ελεύθερο περιβάλλον ανταλλαγής εμπειριών, απόψεων και επιγνώσεων πάνω σε θέματα γενικού και ουσιαστικού ενδιαφέροντος.
2.Μια ποιοτική ψυχαγωγία που βγάζει τους ανθρώπους από την απομόνωση και τους ξαναδίνει τη δυνατότητα συνδιαλλαγής και άμεσης επικοινωνίας
3.Ένας ανοιχτός κοινωνικός χώρος που χαρακτηρίζεται από σεβασμό, αποδοχή, ανεκτικότητα και αλληλεγγύη.
4.Μία διαλεκτική έρευνα σχετικά με καίρια ατομικά αλλά και συλλογικά ζητήματα, γιατί δεν μπορεί να είναι αληθινή η ευημερία του πολίτη σε μια κοινωνία που δυστυχεί.
5.Μια ευκαιρία θεώρησης και αναθεώρησης της ζωής μας
Δεν είμαστε επαγγελματίες φιλόσοφοι, αλλά αγαπάμε να φιλοσοφούμε γιατί ο ανεξέταστος βίος δεν ταιριάζει στον άνθρωπο.
6.Ένα κίνητρο αυτογνωσίας και εμπλουτισμού
7. Ένας καταλύτης κοινωφελών δράσεων

Οι κανόνες λειτουργίας του Φιλοσοφικού Καφενείου

1.Το θέμα της συζήτησης προαναγγέλλεται έγκαιρα. Ο καθένας μπορεί να καταθέσει την πρότασή του για ένα υποψήφιο θέμα στους συντονιστές.
2.Τα θέματα είναι συνήθως κοινού ενδιαφέροντος και προσιτά σε όλους
3.Τη συζήτηση δεν τη συντονίζει απαραίτητα ένα «ειδικός φιλόσοφος»
4.Ο συντονιστής ρυθμίζει την εύρυθμη ροή της συζήτησης, δίνει το λόγο, αποτρέπει της εκτροπές από το θέμα και εξασφαλίζει την τήρηση των χρονικών ορίων κάθε παρέμβασης, που δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3-4 λεπτά, για να δοθεί σε περισσότερους η δυνατότητα να συμμετάσχουν.
5.Υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης και δευτερολογίας, εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητές.
6.Καλωσορίζουμε αδιακρίτως όλες τις αναφορές στους μεγάλους στοχαστές, σύγχρονους και αρχαίους, δυτικούς και ανατολικούς και σε όλες τις φιλοσοφικές παραδόσεις, με την προϋπόθεση ότι η γνώση που μοιραζόμαστε να είναι αλεσμένη στο μύλο του νου, να έχει ζεσταθεί στην καρδιά και να έχει δοκιμαστεί στην πράξη, από τον εκάστοτε συνομιλητή μας.
7.Δεν εξάγονται τελικά συμπεράσματα και ο καθένας κρατάει αυτά που του φαίνονται πιο χρήσιμα.