Σκοπός της Κίνησης “Φως σε Δράση”

2017-07-07T12:04:17+03:00

Σκοπός της «Φωτεινής Δράσης» δεν είναι απλά η οργάνωση εθελοντικών δράσεων, που προσφέρουν συγκεκριμένη βοήθεια, αλλά η αφύπνιση των συνειδήσεων και η διάχυση θετικών οραμάτων και εναλλακτικής πνευματικής προοπτικής στους ανθρώπους. Μόνο οι δράσεις που αναλαμβάνονται με φωτεινή ενάργεια και ανιδιοτέλεια μπορούν να είναι πραγματικά αποτελεσματικές. Οι πολίτες βομβαρδίζονται καθημερινά από τον φόβο , τον [...]