Αρχές της Φωτεινής Δράσης

2017-07-07T11:48:11+03:00

1. Συνειδητότητα : Αφύπνιση προσωπική και συλλογική, νέα κλίμακα αξιών. 2. Ανάληψη ατομικής και συλλογικής ευθύνης 3. Αλλάζουμε εμείς για να αλλάξουμε τον κόσμο : πνευματική ανάπτυξη – πληρότητα. 4. Αναδόμηση της κοινωνικής ζωής, πολιτισμική μετεξέλιξη. 5. Εναλλακτικό πρότυπο αξιών και πρακτικών : – Ανθρώπινα δικαιώματα και Οικουμενικές αξίες πάνω από το κέρδος. – Από [...]