Πνευματικός εγωισμός vs Πνευματικός Ακτιβισμός

2017-07-11T06:32:50+03:00

Έτσι, λοιπόν συγκεντρωθήκαμε εδώ για να συζητήσουμε το πως θα διασπείρουμε το χρώμα της ειρήνης σ’ αυτό τον θορυβώδη ωκεανό της μηχανικής ζωής, με τον ευρύτερο και πιο εκτεταμένο τρόπο. Ταυτόχρονα, είμαι συνειδητός του γεγονότος ότι το άτομο που ενδιαφέρεται αποκλειστικά για την προσωπική του ειρήνη, δεν μπορεί ποτέ να είναι σε ειρήνη με την [...]