Η ΑΝΑΓΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ

2017-07-11T06:59:22+03:00

Ο πνευματικός άνθρωπος είναι από τη φύση του ένας εξεγερμένος απέναντι στην αδικία και την πλάνη. Ο λόγος που μέχρι τώρα τα «πνευματικά» άτομα δεν εξεγέρθηκαν σ’ αυτό τον κόσμο είναι βασικά ένας : δεν ήταν πραγματικά πνευματικά ! Αλλά, μια πνευματική εξέγερση δεν μπορεί να συντελεστεί από μεμονωμένα άτομα. Όλες οι αντιδραστικές δυνάμεις που [...]