Ο Μύθος της “έμφυτης βίας”

2017-07-18T07:19:31+03:00

Το 1986, το Διεθνές Έτος της Ειρήνης, είκοσι επιστήμονες από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους συναντήθηκαν στο Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης και συνέταξαν ένα επιστημονικό έγγραφο που απορρίπτει, ως επιστημονικά αβάσιμη, την ευρέως διαδεδομένη προκατάληψη που θεωρεί τη βία (και ως εκ τούτου τον πόλεμο) ως ένα φυσικό, συνεπώς αναπόφευκτο δεδομένο. Η βία - και ειδικά ο πόλεμος [...]