Δήλωση Δέσμευσης του Πνευματικού Ακτιβιστή

2017-07-03T09:25:03+03:00

Ο Πνευματικός ακτιβισμός μεταμορφώνει τον κόσμο μας και η δήλωση δέσμευσης του Πνευματικού Ακτιβιστή είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να ενώσουμε τις προσπάθειές μας και να αυξηθεί ο αντίκτυπός μας. Μέσω αυτής της δήλωσης, επιβεβαιώνουμε ότι η αλλαγή που επιδιώκουμε θα επιτευχθεί μόνο όταν υπερβαίνουμε το στενό ατομικό συμφέρον και αγκαλιάσουμε την προοπτική ότι είμαστε [...]