Σκοπός της «Φωτεινής Δράσης» δεν είναι απλά η οργάνωση εθελοντικών δράσεων, που προσφέρουν συγκεκριμένη βοήθεια, αλλά η αφύπνιση των συνειδήσεων και η διάχυση θετικών οραμάτων και εναλλακτικής πνευματικής προοπτικής στους ανθρώπους. Μόνο οι δράσεις που αναλαμβάνονται με φωτεινή ενάργεια και ανιδιοτέλεια μπορούν να είναι πραγματικά αποτελεσματικές. Οι πολίτες βομβαρδίζονται καθημερινά από τον φόβο , τον αποπροσανατολισμό, την απελπισία και την ανασφάλεια. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε αντίδοτα στη συλλογική ύπνωση και τα αρνητικά συναισθήματα, που αδρανοποιούν τη βούληση. Πίσω από κάθε μας σκέψη, συναίσθημα και ενέργεια κρύβεται μια κοσμοθεωρία, ένας νοητικός χάρτης και πάνω απ’ όλα ένα επίπεδο συνειδητότητας. Είναι αδύνατον να επιλύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα μέσα στο ίδιο επίπεδο και με τους υπάρχοντες προγραμματισμούς. Αυτό που καλούμαστε, ως Φωτεινή Δράση να κάνουμε, είναι να αλλάξουμε την οπτική και την συνειδησιακή κατάσταση, ατομική και συλλογική.
Με λίγα λόγια σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε με κάθε μέσον όσους «δεσμώτες» περισσότερους μπορούμε να δραπετεύσουν από τη σπηλιά της άγνοιας, να γίνουν πρωταγωνιστές της ζωής τους και να συνεργαστούν αρμονικά για ένα καλύτερο και δικαιότερο κόσμο. Για την διευκόλυνση των σκοπών της Κίνησης ιδρύθηκε και η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΦΩΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ».