Το 1986, το Διεθνές Έτος της Ειρήνης, είκοσι επιστήμονες από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους συναντήθηκαν στο Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης και συνέταξαν ένα επιστημονικό έγγραφο που απορρίπτει, ως επιστημονικά αβάσιμη, την ευρέως διαδεδομένη προκατάληψη που θεωρεί τη βία (και ως εκ τούτου τον πόλεμο) ως ένα φυσικό, συνεπώς αναπόφευκτο δεδομένο.
Η βία – και ειδικά ο πόλεμος – είναι ένα ιστορικό / πολιτιστικό γεγονός, επομένως μπορεί να ξεπεραστεί με κοινωνικές αλλαγές.
Το έγγραφο κλείνει με αυτή τη δήλωση “η βιολογία δεν καταδικάζει την ανθρωπότητα στον πόλεμο. Καθώς οι πόλεμοι αρχίζουν στο νου των ανθρώπων, και η ειρήνη ξεκινά επίσης στο νου μας. Το ίδιο είδος που εφηύρε τον πόλεμο είναι σε θέση να εφεύρει και την ειρήνη. Σε αυτό το έργο, ο καθένας από εμάς έχει το δικό του μερίδιο ευθύνης.

Η δήλωση της Σεβίλλης περιέχει πέντε βασικές ιδέες. Αυτές οι ιδέες είναι οι εξής:

1. Είναι επιστημονικά λάθος να λέμε ότι έχουμε κληρονομήσει την τάση να κάνουμε πόλεμο από τους προγόνους μας τα ζώα.

2. Είναι επιστημονικά λάθος να λέμε ότι ο πόλεμος ή οποιαδήποτε άλλη βίαιη συμπεριφορά είναι γενετικά προγραμματισμένη στην ανθρώπινη φύση μας.

3. Είναι επιστημονικά λάθος να λέμε ότι κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης εξέλιξης υπήρξε μια επιλογή για την επιθετική συμπεριφορά περισσότερο από ό, τι για τα άλλα είδη συμπεριφοράς.

4. Είναι επιστημονικά λάθος να λέμε ότι οι άνθρωποι έχουν ένα «βίαιο εγκέφαλο».

5. Είναι επιστημονικά λάθος να λέμε ότι ο πόλεμος προκαλείται από « ένστικτο » ή από οποιοδήποτε μεμονωμένο κίνητρο.

Το κείμενο υιοθετήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 16 Οκτωβρίου, του ίδιου έτους.

Από το “Εγχειρίδιο του Πνευματικού Ακτιβιστή”