Είναι πιθανό να είστε ένας Πνευματικός Ακτιβιστής εάν …

1. Αναγνωρίζετε τη σπουδαιότητα της αυτογνωσίας και της πνευματικότητας στη ζωή σας , αλλά ανησυχείτε για το ρόλο του θρησκευτικού φανατισμού στην πολιτική.

2. Απορρίπτετε κάθε μορφή βίας

3. Αγαπάτε τη Φύση και ανησυχείτε βαθύτατα για την καταστροφή της.

4. Έχετε ισχυρή επίγνωση των προβλημάτων ολόκληρου του πλανήτη (φαινόμενο του θερμοκηπίου, καταστροφή των τροπικών δασών, υπερπληθυσμό, έλλειψη της οικολογικής βιωσιμότητας, πόλεμοι, εκμετάλλευση των ανθρώπων στις φτωχότερες χώρες) και θέλετε να ληφθούν άμεσα δραστικά μέτρα, όπως η διπλωματική επίλυση των διαφορών, ο περιορισμός της σπατάλης , η πράσινη οικονομία και η δίκαιη κατανομή του πλούτου.

5. Είσαστε πρόθυμοι να βοηθήσετε με κάποιον τρόπο στην επίτευξη αυτών των στόχων.

4. Δίνετε μεγάλη σημασία στην ειλικρίνεια και την αυθεντικότητα.

5. Δίνετε μεγάλη αξία στη βοήθεια των άλλων ανθρώπων και στην ανάδειξη των μοναδικών ταλέντων τους.

6. Κάνετε εθελοντισμό για ένα ή περισσότερους κοινωφελείς σκοπούς.

7. Ενδιαφέρεστε έντονα τόσο για την ψυχολογική όσο και για την πνευματική σας ανάπτυξη.

9. Θέλετε μεγαλύτερη ισότητα των φύλων και εξάλειψη όλων των διακρίσεων.

10. Ανησυχείτε για τη βία, τον ρατσισμό και την κακοποίηση των γυναικών και των παιδιών σε όλο τον κόσμο.

11. Θέλετε να επενδυθούν μεγαλύτερα κονδύλια στην εκπαίδευση, στην υγεία και την αναβάθμιση των συνοικιών και των κοινοτήτων, για τη δημιουργία ενός οικολογικά βιώσιμου μέλλοντος.

12. Είστε δυσαρεστημένοι τόσο με την Αριστερά όσο και τη Δεξιά στην πολιτική, και θέλετε να βρείτε ένα νέο δρόμο, που δεν είναι το καιροσκοπικό Κέντρο , αλλά εξασφαλίζει άμεση συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις.

13. Είσαστε γενικά αισιόδοξοι για το μέλλον και αμφισβητείτε την κυνική και απαισιόδοξη άποψη που δίνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

14. Θέλετε να συμμετάσχετε στη δημιουργία ενός νέου και καλύτερου τρόπου ζωής στη χώρα σας .

15. Ανησυχείτε για τα προβλήματα που δημιουργεί η ανεξέλεγκτη δράση του διεθνούς κεφαλαίου και των μεγάλων πολυεθνικών, με σκοπό να αυξήσουν τα κέρδη τους : οικολογικές καταστροφές, τοπικοί πόλεμοι και ληστρική εκμετάλλευση των φτωχότερων χωρών.

16. Δίνετε μεγαλύτερη έμφαση στην προσωπική καλλιέργεια και λιγότερο στην lifestyle κατανάλωση και τις σπατάλες .

17. Αξιοποιείτε το χρόνο σας δημιουργικά και δεν τον ξοδεύετε σε ανούσιες διασκεδάσεις.

18. Αντιπαθείτε όλη την έμφαση στο σύγχρονο πολιτισμό για «επιτυχία» με κάθε τίμημα και απόκτηση status symbols.

19. Συμπαθείτε τους ανθρώπους από μακρινές χώρες και αγαπάτε να γνωρίζετε ξένες κουλτούρες και άλλους τρόπους ζωής.

Αν συμφωνείτε με 10 ή περισσότερα σημεία , τότε είστε ένας Πνευματικός Ακτιβιστής και ένας Πολιτιστικός Δημιουργός!
Επειδή η δημιουργία πολλαπλασιάζεται με τη συνεργασία, μπορείτε να βρείτε τον καταλληλότερο χώρο έκφρασής της στο «ΦΩΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ». Εδώ θα νιώσετε οικεία. Θα γνωρίσετε και άλλα άτομα με τα δικά σας χαρακτηριστικά και θα μπορέσετε να συμμετάσχετε σε δημιουργικές κοινωφελείς πρωτοβουλίες….
Σας περιμένουμε !