Το ΦΩΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ σχεδιάζει την έκδοση αρκετών δοκιμίων και σημειώσεων που θα επεξηγούν τη φιλοσοφία και τη στρατηγική του σε όλους τους επί μέρους τομείς.
Τον προσεχή Σεπτέμβριο 2017, θα εκδοθεί πρώτο το «Εγχειρίδιο του Πνευματικού Ακτιβιστή», που θα συμβάλλει τα μέγιστα στην μετάδοση του Αφυπνιστικού Μηνύματος και θα βοηθήσει στη δημιουργία νέων Κέντρων σε Ελλάδα και εξωτερικό.