Ομάδες Υπηρεσίας

2017-06-23T16:49:38+03:00

Οι σκοποί του ΦΩΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ πραγματοποιούνται με εθελοντική προσφορά έργου στις ακόλουθες ομάδες υπηρεσίας : 1. Γραμματεία 2. Ταμείο 3. Δημόσιες σχέσεις : ΜΜΕ και επαφές με παρεμφερείς οργανώσεις και φορείς 4. Έρευνα - εκπαίδευση (Αφυπνιστικό Πανεπιστήμιο, Φιλοσοφικό Καφενείο, Αφυπνιστική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, Αφυπνιστικό Web Ράδιο και Web TV.Site, Blogs, Forum κλπ.) 5. Πολιτιστικές / αφυπνιστικές εκδηλώσεις (Αφυπνιστικό Θέατρο, μουσική, [...]