«Οι οκτώ ακτίνες» της Φωτεινής Δράσης

2017-07-08T06:24:51+03:00

H Δράση της Κίνησης εκδηλώνεται ταυτόχρονα σε οκτώ τομείς (ακτίνες), εσωτερικούς και εξωτερικούς και είναι απόρροια των αρχών της Φωτεινής Δράσης. Οι εσωτερικοί αφορούν το μεμονωμένο άτομο, ενώ οι εξωτερικοί μπορούν να επεκταθούν σε ομόκεντρους κύκλους που περιλαμβάνουν την οικογένεια, την κοινότητα τη χώρα και ολόκληρο τον πλανήτη. Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά αλλά σε [...]