1. Συνειδητότητα : Αφύπνιση προσωπική και συλλογική, νέα κλίμακα αξιών.

2. Ανάληψη ατομικής και συλλογικής ευθύνης

3. Αλλάζουμε εμείς για να αλλάξουμε τον κόσμο : πνευματική ανάπτυξη – πληρότητα.

4. Αναδόμηση της κοινωνικής ζωής, πολιτισμική μετεξέλιξη.

5. Εναλλακτικό πρότυπο αξιών και πρακτικών :

Ανθρώπινα δικαιώματα και Οικουμενικές αξίες πάνω από το κέρδος.

Από το έχειν στο Είναι : πνευματική καλλιέργεια, εφαρμοσμένη φιλοσοφία.

Από το εγώ στο εμείς : οργανωμένη συμμετοχή, αλληλεγγύη, ανιδιοτελής προσφορά.

Ο Πνευματικός Ακτιβισμός είναι η επιδίωξη της υπηρεσίας για το καλό όλων, όχι για την προαγωγή ή όφελος ατόμων, συντεχνιών ή επιλεγμένων κοινωνιών. Το «εγώ» και η «εξυπηρέτηση του εαυτού» δεν έχουν θέση στον πνευματικό ακτιβισμό. Η νοοτροπία, πίσω από τις ενέργειές μας, πρέπει να είναι ευγενής, ολιστική, παγκόσμια και μη μεροληπτική. Η ενότητα ήδη υπάρχει, εμείς την έχουμε ξεχάσει.

Ενεργή μη βία : ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα! Αν οι μέθοδοί μας δεν είναι ευγενικές, δεν θα είναι ούτε τα αποτελέσματά μας. Αφετηρία μας η αλτρουιστική Αγάπη και τη Συμπόνια. Η ιδέα της Συμπόνιας βασίζεται στην έντονη επίγνωση της αλληλεξάρτησης όλων των έμβιων όντων. Ένα θετικό μέλλον δεν μπορεί να αναδυθεί μέσα από θυμό και απόγνωση. Προσεγγίζουμε τους άλλους με ευσπλαχνία και ανοιχτή καρδιά.
Χτίζουμε πάνω σε αυτά που έχουμε κοινά και μας ενώνουν, αντί να εστιαζόμαστε στις διαφορές μας. Είμαστε αμετακίνητοι και ξεκάθαροι απέναντι στην οποιαδήποτε καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιλέγουμε τη Δράση και τη δημιουργική πρόταση αντί την
αντίδραση και τη στείρα κριτική. Ο Πνευματικός Ακτιβισμός υπερασπίζεται δίκαιους σκοπούς και λιγότερο παλεύει ενάντια σε κάτι.

6. Θεσμικές αλλαγές : Συμμετοχική-Άμεση Δημοκρατία, δικαιοσύνη, αξιοκρατία, λογοδοσία τύπου, διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας.

7. Ισορροπία ανθρώπου – φύσης (Οικοσοφία): «Σκέψου πλανητικά, δράσε τοπικά».

8. Αξιοποίηση των θετικών πλευρών της κρίσης για ριζικό επαναπροσδιορισμό (ατομικό και συλλογικό).