1ο) Υπερατομικό σκοπό και νόημα : Επιτέλεση του προσωπικού του καθήκοντος (Dharma) ως συνειδητού ανθρώπου και υπεύθυνου πολίτη. «Ο απώτερος στόχος του πνευματικού ακτιβισμού είναι η άνευ όρων αύξηση της κατανόησης και της υποστήριξης της Ανθρωπότητας, χωρίς εξαιρέσεις. Αυτό το επίτευγμα είναι μεγαλύτερο από οποιοδήποτε ατομικό. Υπάρχει αληθινή ολοκλήρωση στο να υπηρετεί κάποιος τα ανθρωπιστικά και πνευματικά θέματα» – Thich Nhat Hanh

2ο) Δεν θα είναι μέρος του προβλήματος, αλλά μέρος της λύσης. Ήσυχη συνείδηση ότι πράττει το καθήκον του για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.

3ο) Επιτάχυνση της Εσωτερικής του Ανάπτυξης. Μέσα από την ανιδιοτελή υπηρεσία (Karma Yoga) και τη συλλογική δράση θα δουλευτούν οι προσωπικές του αδυναμίες και μέσα από τη συνεργασία, την αλληλεπίδραση και την προσφορά θα αναπτυχθούν οι αρετές, που χαρίζουν το ευ ζειν. Η εσωτερική εργασία είναι στείρα χωρίς την εξωτερική εργασία, που είναι υπηρεσία, δηλαδή εφαρμοσμένη πνευματικότητα. Ο Πνευματικός Ακτιβισμός αφ’ εαυτού, είναι μια πνευματική Ατραπός! Η Φωτεινή Δράση εξ άλλου, λόγω των καθαρών προθέσεων και των πνευματικών στόχων, εφελκύει Ενέργειες υψηλής συχνότητας που στη συνέχεια διαβιβάζονται στο περιβάλλον. Είναι πολύ σημαντική η αίσθηση ότι ανήκουμε στο παγκόσμιο Φωτεινό Δίκτυο .