H Δράση της Κίνησης εκδηλώνεται ταυτόχρονα σε οκτώ τομείς (ακτίνες), εσωτερικούς και εξωτερικούς και είναι απόρροια των αρχών της Φωτεινής Δράσης.
Οι εσωτερικοί αφορούν το μεμονωμένο άτομο, ενώ οι εξωτερικοί μπορούν να επεκταθούν σε ομόκεντρους κύκλους που περιλαμβάνουν την οικογένεια, την κοινότητα τη χώρα και ολόκληρο τον πλανήτη. Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά αλλά σε άλλα άρθρα θα αναλυθούν διεξοδικά μία προς μία.

1) Αυτογνωσία – συνειδητοποίηση

Αλλάζουμε εμείς και παράλληλα αγωνιζόμαστε για τη βελτίωση των συνθηκών στον πλανήτη. Χωρίς τη δική μας ανύψωση της συνειδητότητας καμία εξωτερική αλλαγή δεν είναι εφικτή.
Σκοπός μας η δημιουργία ενός κρίσιμου πλήθους συνειδητοποιημένων πολιτών στη θέση της αγανακτισμένης μάζας, που είναι εύκολα χειραγωγήσιμη . Όποιος αγωνίζεται έξω από τα στενά κομματικά όρια δεν είναι “απολιτικός”, αλλά ουσιαστικά πολιτικοποιημένος και χωρίς παρωπίδες. Εξουδετερώνουμε το μηχανισμό του φόβου που αδρανοποιεί τη λογική και δημιουργούμε εναλλακτικά κανάλια πληροφόρησης, άμεσης επικοινωνίας και τοπικής οργάνωσης.

2) Υπευθυνότητα – συμμετοχή

Βασικό σημείο στη φιλοσοφία της αποτελεί η ανάληψη της προσωπικής και συλλογικής ευθύνης. Το ΦΩΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ είναι ένας καταλύτης για την εσωτερική αφύπνιση και την οργάνωση της κοινωνικής εθελοντικής συμμετοχής. Η εποχή των ” σωτήρων” και των “χαρισματικών αρχηγών” πέρασε!
Ο καθημερινός άνθρωπος καλείται να γίνει ο δικός του ήρωας και όλοι μαζί η νέα Ελλάδα και η νέα ανθρωπότητα.

3) Αφυπνιστική εκπαίδευση

Η Εσωτερική καλλιέργεια (ανθρωπιστική παιδεία) και ο κοινωνικός ακτιβισμός μπορούν και πρέπει να συμπορεύονται. Για τον λόγο αυτό οργανώνουμε ειδικά σεμινάρια και εκπαιδευτικά μαθήματα με σκοπό την εμβάθυνση της εφαρμοσμένης φιλοσοφίας. Ο αναβαπτισμός στη σοφία των αιώνιων αρχών κρίνεται απαραίτητος για την έξοδο από την πνευματική και ηθική πτώχευση.

4) Ενότητα – Ολιστικότητα

Πηγή των προβλημάτων μας είναι ότι αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη διαχωρισμένη, κατακερματισμένη σε ένα «υλικό» και σε ένα «πνευματικό» μέρος. Δεν είναι πολύ αργά για να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε μια ολότητα, που λειτουργεί ομαλά μόνο όταν τα στοιχεία που την αποτελούν συνεργάζονται αρμονικά. Η λύση στα προβλήματα πρέπει να είναι κατά συνέπεια ολιστική και παγκόσμια.

5) Ενεργή μη βία και πολιτική ανυπακοή

Δεν μπορούν να επιτευχθούν δίκαιοι στόχοι με άδικα μέσα. Όταν καταφεύγουμε στη χρήση βίας, τότε παίζουμε το παιχνίδι του συστήματος. Το μόνο πράγμα που δεν ξέρει πώς να χειριστεί το κατεστημένο είναι η μη-βία και το χιούμορ. Βιώνουμε τον ακτιβισμό με χαρά , φαντασία, εφευρετικότητα και εύθυμη διάθεση. Η ενεργή μη βία είναι ένας τρόπος ζωής και μια μέθοδος για την επίτευξη θετικών ατομικών και κοινωνικών αλλαγών. Διοργανώνουμε σεμινάρια πολιτικής ανυπακοής και εκπαίδευσης στη χρήση της ενεργούς μη βίας.

6) Αλλαγή κοσμοθεωρίας

Από το «έχειν» στο «Είναι» και από το «εγώ» στο «Εμείς». Αντικατάσταση του ανταγωνιστικού καταναλωτισμού με την φυσικότητα, την απλότητα, την αισθητική, τον ανθρωπισμό, την αλληλεγγύη, την πνευματική καλλιέργεια και την ποίηση. Το ΦΩΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ στοχεύει να συμβάλλει στην ανάδυση ενός νέου προτύπου ζωής, πιο δίκαιου, ειρηνικού και βιώσιμου.

7) Άμεση δημοκρατία

Στο πολιτικό επίπεδο ενεργοποιούμαστε για την ειρηνική αλλαγή του πολιτικού συστήματος με την διεκδίκηση της άμεσης δημοκρατίας, για να επιστραφεί στον πολίτη η ικανότητα αυτοπροσδιορισμού. Οι άνθρωποι μπορούν όχι μόνο να συνυπάρχουν ειρηνικά, αλλά και να αλληλοϋποστηρίζονται στην προσπάθεια να ξεριζωθεί κάθε εστία δυστυχίας και πόνου.

8) Κοινωνική Οικοσοφία

Η αποκατάσταση της ισορροπίας ανθρώπου – φύσης αποτελεί επίσης πυρηνικό μας στόχο. Αντιλαμβανόμαστε την οριακή κρισιμότητα των πολυδιάστατων περιβαλλοντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το κοινό μας σπίτι, ο πλανήτης Γη σήμερα και ενεργοποιούμαστε για τη διάσωσή του.

Βγες από την αδράνεια ! Γίνε κι εσύ μέρος της λύσης ! Γίνε Πνευματικός Ακτιβιστής ! Ένωσε τις δυνάμεις σου με το “ΦΩΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ”, Εδώ και Τώρα ! Διέδωσε το Όραμα για μια δίκαιη και ειρηνική κοινωνία!