Είμαστε μια Κίνηση ενεργών πολιτών που συνδυάζει την πνευματικότητα με την ανιδιοτελή ακτιβιστική δράση. Χρησιμοποιούμε τον όρο «πνευματικός» για να συμπεριλάβουμε όλους εκείνους που αμφισβητούν την ηγεμονία του εγωισμού και του υλισμού και τοποθετούν στο κέντρο της ζωής τους την αγάπη, την καλοσύνη, την προσφορά, την ειρήνη, τη μη βία, την κοινωνική δικαιοσύνη, το δέος και τον θαυμασμό μπροστά στο μεγαλείο της δημιουργίας, την ευγνωμοσύνη, την ταπεινότητα και τη χαρά. Ο πνευματικός ακτιβισμός είναι η επείγουσα και αποτελεσματική απάντηση στα ποικίλα προβλήματα που μαστίζουν το σύγχρονο πολιτισμό και θέτουν σε κίνδυνο την ίδια την επιβίωση του πλανήτη.
Η μεγαλύτερη υπηρεσία που μπορούμε να προσφέρουμε στην ανθρωπότητα είναι η αφύπνιση των πνευματικών της δυνάμεων. Δεν μπορεί να υπάρξει ένας καλύτερος και δικαιότερος κόσμος αν η πλειοψηφία των πολιτών παραμένει στην άγνοια, την αδράνεια και μακριά από την αρετή. Ανήκουμε στην αναδυόμενη Πλανητική Κουλτούρα Σοφίας (Cultural Creatives), πέρα από τα στενά όρια των εθνικών πολιτισμών. Ενεργοποιούμαστε στους κάτωθι βασικούς τομείς της ατομικής και συλλογικής ζωής : Αυτογνωσία, αφυπνιστική εκπαίδευση, ενεργή μηβία, ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνική δικαιοσύνη, άμεση δημοκρατία και Κοινωνική Οικοσοφία.

Δράστε Φωτεινά μαζί μας !
Σας περιμένουμε !