Όσοι συμμερίζεστε το όραμά μας, για τη δημιουργία μιας ανθρώπινης κοινωνίας συνειδητών πολιτών, πέρα από την κρατική κηδεμονία, την εκμετάλλευση και την εμπορευματοποίηση, μπορείτε να ενταχθείτε σε μια από τις Ομάδες Υπηρεσίας και να γίνετε συμπρωταγωνιστές της αλλαγής. Υπάρχουν τρία επίπεδα συμμετοχής και υποστήριξης :

Τα τακτικά μέλη επιτελούν συγκεκριμένα καθήκοντα με δέσμευση.
Τα αρωγά μέλη συνεργάζονται στον τομέα που επιθυμούν χωρίς δέσμευση, αφιερώνοντας όσο χρόνο και ενέργεια διαθέτουν.
Οι φίλοι της ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ αποτελούν το ευρύτερο υποστηρικτικό της περιβάλλον. Ενημερώνονται για τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις, συμμετέχουν σ’ αυτές και διαχέουν το μήνυμα στο περιβάλλον τους. Κάθε άτομο μπορεί να περνάει από τη μία κατηγορία συμμετοχής στην άλλη, ανάλογα με τις δυνατότητές του.